Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách

Hệ thống Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách là hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được triển khai nhằm hỗ trợ các đơn vị/tổ chức có nhu cầu cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến đến các Cơ quan Tài chính(Bộ Tài chính, Sở Tài Chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).Sau khi hồ sơ được các Sở Tài Chính địa phương kiểm tra, phê duyệt, Hồ sơ sẽ được chuyển sang ứng dụng cấp mã số của Bộ Tài Chính xử lý và cấp mã. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

 1. Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
 2. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách
 3. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư
 4. Đăng ký mã số dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư
 5. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư
 6. Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
 7. Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho nhiệm vụ quy hoạch

Để sử dụng dịch vụ công mức độ bốn, đơn vị/tổ chức cần thực hiện các bước sau:

 1. Xem kỹ nội dung quy trình thủ tục hành chính có liên quan
 2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu
 3. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC hoặc DOCX.
 4. Chọn thủ tục cần giải quyết và nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
 5. Đăng ký tài khoản người dùng (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trước khi đăng ký tài khoản người dùng)
 6. Xác thực tài khoản qua email đã đăng ký
 7. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký
 8. Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin (nếu có yêu cầu)
 9. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng được cung cấp Trong trường hợp đơn vị/tổ chức đã đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công.

Vui lòng Đăng nhập và sử dụng các chức năng được hệ thống cung cấp để gửi/theo dõi hồ sơ đã gửi.

Tải file hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho người sử dụng ở các đơn vị có nhu cầu cấp mã số